تبلیغات
مامان ایرانی - مطالب آموزش بافت عروسک بافتنی

آموزش بافت عروسک کوچک

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

ارسال : فریدهآموزش بافت عروسک جغد کوچک

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

ارسال:فریدهآموزش بافت عروسک جغد کوچک

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

ارسال: فریدهآموزش بافت عروسک دختر با موهای بافته

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانیپست از فروز


ادامه آموزش

آموزش قلاببافی عروسک خرگوش

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی


پست از ماهان

ادامه آموزش

آموزش قلاب بافی عروسک خرس

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی
ادامه آموزش

آموزش بافت عروسک پری دریایی

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی


آموزش  در ادامه....

ادامه مطلب

آموزش عروسک قلاب بافی

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی


پست از فریده

1-پاها:ابتدا ی حلقه س تایی و بعد از هر کدوم دو تا زنجیره زده و شش تا .سپس از هر کدام دو زنجیره زده و دوازده .ردیف بعدی اولی را بافته و از دومی دو زنجیره تا آخر ردیف و تعداد دانه ها ب 18می رسد.
ردیف بعدی دو دانه اول را بافته و از چهارمی دو تا بافته و تعداد ب 24 می رسد.
اینجا ما 24 دانه داریم شروع می کنیم دو ردیف می بافیم، سپس از اول رج سوم یکی بافته یکی رد یکی بافته یکی رد و یکی بافته و یکی رد میکنیم.پس ما در واقع سه تا رد میکنیم و سه تا بافته ایم ینی از 24، 18تا مونده ک میبافیم.دوباره سر رج یکی بافته یکی رد و یکی بافته و یکی رد ، ینی دو تا رو رد میکنیم ینی نمیبافیم.خب از 18تا مونده 14تا ک تا اخرش می بافیم و ردیف بعدیش یکی بافته و یکی رد و تا اخرش 13تا رو میبافیم.پس تو ردیف اخر 13تا داریم ک اینجا دو ردیف بافته و کامل داخل پا رو پر میکنیم و بعد بلندی پا را میبافیم ک سلیقه ای هست و بعد پرش میکنیم و بدون کور کردن میزاریم ی گوشه ای.هر دو تا پا رو این طوری آماده کردیم و هم قد ک شدن بعدش"دو تاشو کنار هم میزاریم و نخ رو ب قلاب بست زده و از یکی شرو میکنیم و میبافیم حدود هفت دانه ینی تقریبا نصفش بعد قلاب را به دونه پای دومی بست زده و دونه ها رو میبافیم کلشو  ینی سیزده تاشو و میرسیم به شش دونه پای بعدی ک یکسره اونم میبافیم.ک الان کلا ما 26دونه داریم تا چند ردیف ک بلندی بدن بشه می بافیم و بعد شرو ب کم کردن می کنیم ابتدا سه دانه بافته و یکی رد و دوباره سه دانه بافته و یکی رد ...ردیف بعدی دو دانه بافته و یکی رد و پر می کنیم کامل و ردیف بعدیش یک دانه بافته و یکی رد تا کور کنیم.حالت دایره ای کور میکنیم مثل کارای قبل .اینجا کل پا ها و بدن بافته شده.خسته نباشید

آموزش بافت عروسک نی نی

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

به نام خدا


 اول ازپاهاش شروع میکنیم اول یه حلقه.طلایی میزنیم و6 تاپایه کوتاه میزنیم ورجع بد درهرپایه کوتاه 2 تاپایه کوتاه میزنیم که جعما میشه 12 پایه کوتاه ورج سوم یک درمیان اینکاروانجام میدیم ینی یه دونه 3تایی یه دونه1 ودررج بعددیگه اضافه نمیکنیم همینطورادامه میدیم کلا 8 رج میبافیم وتورج8تم نخوقطع میکنیم واون یکی پاروهم مثل این میبافیم وبعددوتاپاروبایه پایه کوتاه به هم وصل میکنیم
بعد دورتادورپاهارومیبافیم تاده رج ادامه میدیم بعدازرجع بد شروع میکنیم به کم کردن تا 5 ردیف کم میکنیم به اندازه ای که به اندازه گردن میرسه وبعدسرشوروبدنش شروع میکنیم به بافتن تاسه رج اضافه رج اول کلا همه دونه هادوتاتوشون پایه کوتاه میزنیم رجع بدمثل پاها یک درمیون اضافه میکنیم. وازرجع بد بدون اضافه کردن ادامه میدیم تا7 یا8 ردیف ادامه میدیم بعد کم کم شروع میکنیم به کم کردن تاآخرتموم بشه
براپستونک هم مثل پاهاش یه حلقه طلایی درس میکنی وسه رجع میبافیم وتوهمشون دوتا دوتا اضافه میکنیم وبرای دسته پستونک 16 تازنجیره میزنیم وروی اولین زنجیره یه پایه کوتاه یه پایه بلندناقص وبقیشوپایه بلندمیزنیم آخرشم مثل اولش یه پایه کوتاه ناقص ویه پایه کوتاه میزنیم ووصلش میکنیم به پستونک
برادستاشم یه حلقه طلایی میزنیم وسه تاپایه کوتاه میزنیم ورجع بد 6 تامیزنیم رج سوم یک درمیون میزنیم سه ردیف ادامه میدیم بدون اضافه کردن وبعددوسه ردیف کم میکنیم وتااندازه دستها بلندش میکنیم وبعدکه به اندازه موردنظررسیدباپایه کوتاه سرشوبه هم وصل میکنیم بعدکه سرشوبستیم به بدنش میدوزیم
وآخرین کاربافت کلاهه که بازم یه حلقه طلایی درست میکنیم و6 تاپایه کوتاه میزنیم ورجاشوکلا توهمششرن دوتا پایه کوتاهومیزنیم تااندازه ای که به اندازه بالای سرش باشه بعدبدون اضافه کردن ادامه میدیم تا به انداره موردنظربرسیم وبرای لبه کلاه تویه پابه کوتاه4 یا5 تاپایه بلندمیزنیم ویهه پایه کوتاه ردمیکنیم توپایه کوتاه بعدی یه پایه کوتاه میزنیم وبازم یه پایه کوتاه ردمیکنیم توپایه کوتاه بعدی بازم پایه بلندمیزنیم این کاروتکرار میکنیم تا دورتادورکلاه تموم بشه

آموزش عروسک ساده

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

عروسک ساده
این عروسکها با بافت رکن از پایین پا ش اون شده بعدازچهاررج رکن بافتن که کف پا میشه بافت را با ساده بافی  ادامه میدهیم برای بافت شلوار هر رنگی که دوست دارید وصل کنید پانزده رج ساده ببافید بعد برای بلوز رنگروعوض کنید دوعزده رج ساده ببافیدبرای صورت یا سفید یا مثل رنگ توی تصویر رنگ وصل کنید حدود ده رج ساده ببافیددورج دور کلاه را با هر رنگ دوست دارید ببافید دود هشت رج هرنقشه وطرحی  که دوست دارید  برایش کلاه ببافید بعدقسمت بالا رو مثل کلاه توی نخ جمع کنید و بکشید محل چشما رو با دگمه یا دوخت علامت بزنید و بدوزیدمیتونید دهنهم بدوزیدبعد درز دوطرف را کنار هم بذارید بدوزید که این قسمت به پشت می افته داخلش را با پشم شیشه یا هر الیافی که دوست دارین پرکنید وقسمت پایینو مثل شکل بدوزیدقسمت پایین وپاهارو ازوسط یک خط بدوزید تا پاها مشخص بشهوهمینطور شیاری برای دستها بدوزیدعروسکتون آماده است
نوشته: فریده


آموزش بافت عروسک خرگوش

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی


 عروسک خرگوش
نوشته: Nahid
ادامه مطلب

آموزش بافت عروسک حلزون

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

بافت عروسک حلزون

۶ تا  زنجیره گرد میکنیم توهرکدوم دوتاپایه میشه ۱۲ بعد ۱۸ بعد ۲۴ تا بعد ۳۰ تا می بافیم
بعد چهار ردیف  ۳۰ تایی می بافیم بعد شروع به کم کردن میکنیم تا بشه ۱۸ تا بعد پنچ ردیف ۱۸ تایی می بافیم
بعد پنج ردیف ۱۸ تایی یه دونه کم می کنیم میشخ ۱۷ تا دوباره پنج ردیف ۱۷ تایی یکی کم میشه ۱۶ تا ، تا اندازه دل خواه تون در بیاد بعد که اندازه شد کورش میکنیم
توش هم حتما الیاف پر کنید

برای کلاهشم ب روش زیر عمل میکنیم

تا 30 بباف بعد یه رج ساده بافی کن بعد کم کن بشه 24 تا بعد 10 رج ساده بافی کن بعد شروع کن اضافه کردن
 
 30
36
42
48
حالا اگر کمه بشه 54 تا لبه هاش بزرگتر بشه
نوشته:فریده


آموزش عروسک دختر کانگورویی

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

بسم الله الرحمن الرحیم

عروسک دختر کانگورویی

نوشته: TAMARA

ادامه مطلب

  • تعداد کل صفحات:2 
  • 1  
  • 2