تبلیغات
مامان ایرانی - مطالب آموزش انواع بافت دو میل

آموزش بافت مدل اشکی

 

نوع مطلب :آموزش انواع بافت دو میل ،آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،

نوشته شده توسط:سانی

آموزش بافت مدل اشکی
مدل اشکی یا قطره ای :این مدل را من با ۲۹ دانه به عنوان نمونه بافتم .
رج اول :
همه دانه ها از زیر
رج دوم :
 

ادامه مطلب

آموزش بافت مدل لوزی

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش انواع بافت دو میل ،

نوشته شده توسط:سانی

 بافت مدل لوزی
این مدل به ۶ دانه تقسیم شده است
پس دانه هایی که سر می اندازیم باید به تعدادی باشد که بر ۶ بخش پذیر باشد +۲ دانه کناری بافت
مثلا ۴۲+۲ = ۴۴دانه سر می اندازیم
بعد از ۵ سانتیمتر کشباف
 
 
 توجه مهم:این مدل با جابه جا کردن دو تا از زیر با دانه های طرفین شان که از رو هست بافته میشود و اصلا سخت نیستو دانه ها  بعد از جابجایی)همانطور که هست بافته می شوند اگر از زیر هستند از زیر و اگر از رو هستند از رو بافته میشوند. و وقتی دو دانه از زیر باز هم کنار هم قرار گرفتند با هم جا به جا میشوند و از زیر بافته می شوند(رأس لوزی)
 
روی بافت
رج اول: یکی از رو(دانه کناری)یکی از زیر- ۴ تا از رو دو تا از زیر -۴ تا از رو و دو تا از زیر -۴ تا از رو دو تا از زیر- ۴ تا از رو دو تا از زیر-۴تا از رو دو تا از زیر- ۴ تا از رو دو تا از زیر- ۴ تا از رو یکی از زیر-یکی از رو(دانه کناری پایان رج)
رج دوم و تمام رجهای زوج دانه ها همانطور که دیده میشوند بافته می شوند
رج سوم : دانه اول(کناری) را بدون بافت  از روی میل بر میداریم، یکی از زیر را با اولین دانه از رو جابه جا می کنیم و اول یکی از رو را می بافیم بعد یکی از زیر(پیچ دو تایی)- بعد دو تا از رو می بافیم- دانه چهارم که از رو می باشد با دانه بعدی که از زیر می باشد را جابه جا کرده و بعد هر کدام را  می بافیم(باز هم پیچ = جابجایی دو دانه با هم) دانه از زیر بعدی را هم با دانه از رو جا به جا کرده و هر کدام را می بافیم
این رج تا پایان به همین صورت بافته می شود
رج چهارم: دانه ها همانطور که دیده میشوند بافته میشوند
رج پنجم: دانه کناری را از روی میل بر میداریم ،یکی از رو می بافیم و دانه سوم که از زیر است را با دانه چهارم که از رو می باشد جا به جا کرده و می بافیم و دانه ششم که از زیر می باشد را با دانه پنجم که از رو می باشد جا به جا کرده و هر کدام را می بافیم دو دانه از رو می بافیم(دانه های هفت و هشت) دانه نهم که از زیر می باشد با دانه دهم که از رو می باشد را جابه جا کرده و می بافیم....این کار تا پایان رج ادامه می دهیم
رج ششم: دانه ها همانطور که دیده میشوند بافته میشوند
رج هفتم: دانه کناری را بر میداریم ، ۴ تا از رو می بافیم ،  به دو دانه از زیر که رسیدیم  اول جا به جایشان می کنیم بعد هر دو را از زیر می بافیم و بعد ۴ تا از رو و.....تا آخر رج همینطور ادامه میدهیم
رج هشتم: دانه ها همانطور که دیده میشوند
بقیه بافت هم مثل قبل هر وقت به دانه از زیر رسیدیم  اگر انحرافش بطرف راست بود با دانه طرف راستش جا به جا می کنیم و می بافیم و اگر بطرف چپ بود با دانه طرف چپش جا به جا می کنیم و می بافیم.
نوشته: m@h@n


بافت دونه اناری

 

نوع مطلب :آموزش انواع بافت دو میل ،آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،

نوشته شده توسط:سانی

رج اول :یکی زیر،یکی رو ... تا آخر رج.
 
رج دوم:دونه اول رو مثل همه بافتهای دیگه نبافته به میل راست بگیرید.وقتی به اولین دونه زیر رسیدید به این شکل عمل کنید:3 تا دونه رو در نظر بگیرید(1 زیر،1 رو، 1 زیر) و بعد نخ رو پشت کار ببرید و میل رو از بین دونه سوم و چهارم (1زیر،1رو) فرو کرده و نخ رو از پشت کار بگیرید و بیرون بکشید و نخ گرفته شده رو روی میل سمت چپ بندازید.حالا این دونه و دونه اولتون که زیر بود رو با هم از زیر دو تا یکی کنید. بعد دو تا دونه بعدی رو ببافید.(1 رو، 1 زیر)
دوباره یکی از رو بافته و به دونه زیر بعدی که رسیدید مراحل قبلی رو تکرار کنید.
 
رج سوم:در همه رجهای فرد دونه ها رو همونطور که می بینید ببافید.
 
رج چهارم: دونه اول رو نبافته به میل بگیرید و دونه ها رو همونطور که می بینید ببافید تا به دومین دونه زیر برسید.و دوباره همون کارهایی که تو رج دوم انجام داده بودید رو انجام بدید.(اینکه همون کارها رو از دومین دونه زیر انجام میدیم به این خاطره که طرحمون تو این رج بین دو تا طرح رج قبل قرار بگیره.
 
رج ششم: تکرار رج دوم
 
رج هشتم: تکرار رج چهارم
نوشته: TAMARA