تبلیغات
مامان ایرانی - مطالب تیر 1394

آموزش بافت مدل اشکی

 

نوع مطلب :آموزش انواع بافت دو میل ،آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،

نوشته شده توسط:سانی

آموزش بافت مدل اشکی
مدل اشکی یا قطره ای :این مدل را من با ۲۹ دانه به عنوان نمونه بافتم .
رج اول :
همه دانه ها از زیر
رج دوم :
 

ادامه مطلب

آموزش عروسک ساده

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

عروسک ساده
این عروسکها با بافت رکن از پایین پا ش اون شده بعدازچهاررج رکن بافتن که کف پا میشه بافت را با ساده بافی  ادامه میدهیم برای بافت شلوار هر رنگی که دوست دارید وصل کنید پانزده رج ساده ببافید بعد برای بلوز رنگروعوض کنید دوعزده رج ساده ببافیدبرای صورت یا سفید یا مثل رنگ توی تصویر رنگ وصل کنید حدود ده رج ساده ببافیددورج دور کلاه را با هر رنگ دوست دارید ببافید دود هشت رج هرنقشه وطرحی  که دوست دارید  برایش کلاه ببافید بعدقسمت بالا رو مثل کلاه توی نخ جمع کنید و بکشید محل چشما رو با دگمه یا دوخت علامت بزنید و بدوزیدمیتونید دهنهم بدوزیدبعد درز دوطرف را کنار هم بذارید بدوزید که این قسمت به پشت می افته داخلش را با پشم شیشه یا هر الیافی که دوست دارین پرکنید وقسمت پایینو مثل شکل بدوزیدقسمت پایین وپاهارو ازوسط یک خط بدوزید تا پاها مشخص بشهوهمینطور شیاری برای دستها بدوزیدعروسکتون آماده است
نوشته: فریده


آموزش بافت بلوز زنانه

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش لباس بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

بلوز زنانه

نقشه بافتادامه مطلب

آموزش بافت شورت بچگانه

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت لباس بچه ،

نوشته شده توسط:سانی


بافت شورت بچگانه
به اندازه نصف دور کمر دونه می اندازیم و بصورت ساده بافی (یکرج زیر/یکرج رو) تا قسمت فاق می بافیم.
در ادامه بافت در ابتدای هر رج به ترتیب از هر طرف سه بار- دو بار- یکبار-یکبار-یکبار یکبار-یکبار دو تا یکی می کنیم.
سپس10-12 رج بدون کم و زیاد کردن می بافیم .(وسط شورت)
اکنون در ابتدای هر رج تا پنج رج  در هر طرف یک دانه زیاد می کنیم سپس یک رج در هر طرف  دو دانه و بعد از آن یک رج در هر طرف سه دانه اضافه می کنیم.
پس از آن بافت را به اندازه طرف اول می بافیم.
برای بافت لبه های پاچه شورت قبل از اینکه بغلهای شورت را بدوزیم دونه میگیریم و چند رج کشباف می بافیم.
یک طرف بغل شورت را بهم میدوزیم و از لبه اول شورت دانه گرفته و همه دانه ها را وارد یک میل می کنیم.
6-7 رج ساده بافی کرده / یک رج دو تا یکی ، یک ژوته/ دوباره 6-7 رج ساده بافی می کنیم.
حالا لبه بافت را از قسمت دو تایکی، یک ژوته تا میزنیم و لبه دو تا ساده بافی را بهم پس دوزی می کنیم.و بغل طرف دوم شورت را می دوزیم.
نوشته: m@h@n


آموزش بافت مدل لوزی

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش انواع بافت دو میل ،

نوشته شده توسط:سانی

 بافت مدل لوزی
این مدل به ۶ دانه تقسیم شده است
پس دانه هایی که سر می اندازیم باید به تعدادی باشد که بر ۶ بخش پذیر باشد +۲ دانه کناری بافت
مثلا ۴۲+۲ = ۴۴دانه سر می اندازیم
بعد از ۵ سانتیمتر کشباف
 
 
 توجه مهم:این مدل با جابه جا کردن دو تا از زیر با دانه های طرفین شان که از رو هست بافته میشود و اصلا سخت نیستو دانه ها  بعد از جابجایی)همانطور که هست بافته می شوند اگر از زیر هستند از زیر و اگر از رو هستند از رو بافته میشوند. و وقتی دو دانه از زیر باز هم کنار هم قرار گرفتند با هم جا به جا میشوند و از زیر بافته می شوند(رأس لوزی)
 
روی بافت
رج اول: یکی از رو(دانه کناری)یکی از زیر- ۴ تا از رو دو تا از زیر -۴ تا از رو و دو تا از زیر -۴ تا از رو دو تا از زیر- ۴ تا از رو دو تا از زیر-۴تا از رو دو تا از زیر- ۴ تا از رو دو تا از زیر- ۴ تا از رو یکی از زیر-یکی از رو(دانه کناری پایان رج)
رج دوم و تمام رجهای زوج دانه ها همانطور که دیده میشوند بافته می شوند
رج سوم : دانه اول(کناری) را بدون بافت  از روی میل بر میداریم، یکی از زیر را با اولین دانه از رو جابه جا می کنیم و اول یکی از رو را می بافیم بعد یکی از زیر(پیچ دو تایی)- بعد دو تا از رو می بافیم- دانه چهارم که از رو می باشد با دانه بعدی که از زیر می باشد را جابه جا کرده و بعد هر کدام را  می بافیم(باز هم پیچ = جابجایی دو دانه با هم) دانه از زیر بعدی را هم با دانه از رو جا به جا کرده و هر کدام را می بافیم
این رج تا پایان به همین صورت بافته می شود
رج چهارم: دانه ها همانطور که دیده میشوند بافته میشوند
رج پنجم: دانه کناری را از روی میل بر میداریم ،یکی از رو می بافیم و دانه سوم که از زیر است را با دانه چهارم که از رو می باشد جا به جا کرده و می بافیم و دانه ششم که از زیر می باشد را با دانه پنجم که از رو می باشد جا به جا کرده و هر کدام را می بافیم دو دانه از رو می بافیم(دانه های هفت و هشت) دانه نهم که از زیر می باشد با دانه دهم که از رو می باشد را جابه جا کرده و می بافیم....این کار تا پایان رج ادامه می دهیم
رج ششم: دانه ها همانطور که دیده میشوند بافته میشوند
رج هفتم: دانه کناری را بر میداریم ، ۴ تا از رو می بافیم ،  به دو دانه از زیر که رسیدیم  اول جا به جایشان می کنیم بعد هر دو را از زیر می بافیم و بعد ۴ تا از رو و.....تا آخر رج همینطور ادامه میدهیم
رج هشتم: دانه ها همانطور که دیده میشوند
بقیه بافت هم مثل قبل هر وقت به دانه از زیر رسیدیم  اگر انحرافش بطرف راست بود با دانه طرف راستش جا به جا می کنیم و می بافیم و اگر بطرف چپ بود با دانه طرف چپش جا به جا می کنیم و می بافیم.
نوشته: m@h@n


آموزش بافت عروسک خرگوش

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی


 عروسک خرگوش
نوشته: Nahid
ادامه مطلب

ترکیب پارچه با بافت

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافتنی متفرقه ،

نوشته شده توسط:سانی

ترکیب پارچه با بافت
کسانی که خیاطی بلد نیستند
میتونند تیشرت کودکان خود را تبدیل
به پیراهن کنند
نوشته: فریده


آموزش بافت عروسک حلزون

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

بافت عروسک حلزون

۶ تا  زنجیره گرد میکنیم توهرکدوم دوتاپایه میشه ۱۲ بعد ۱۸ بعد ۲۴ تا بعد ۳۰ تا می بافیم
بعد چهار ردیف  ۳۰ تایی می بافیم بعد شروع به کم کردن میکنیم تا بشه ۱۸ تا بعد پنچ ردیف ۱۸ تایی می بافیم
بعد پنج ردیف ۱۸ تایی یه دونه کم می کنیم میشخ ۱۷ تا دوباره پنج ردیف ۱۷ تایی یکی کم میشه ۱۶ تا ، تا اندازه دل خواه تون در بیاد بعد که اندازه شد کورش میکنیم
توش هم حتما الیاف پر کنید

برای کلاهشم ب روش زیر عمل میکنیم

تا 30 بباف بعد یه رج ساده بافی کن بعد کم کن بشه 24 تا بعد 10 رج ساده بافی کن بعد شروع کن اضافه کردن
 
 30
36
42
48
حالا اگر کمه بشه 54 تا لبه هاش بزرگتر بشه
نوشته:فریده


آموزش بافت کلاه و شال سایز 1_2ساله

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش شال بافتنی ،آموزش کلاه بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

         کلاه و شال سایز 1_2ساله
69 دانه سر انداخته .3 سانت کشباف ببافید.        
رج اول همه از زیر        
رج دوم 8تا رو +(یک ژته +یک رو +یک ژته + 8 رو )پرانتز دوم تا اخر رج تکرار بشه+ 6رو
رج سوم : رنگ کلاف رو عوض کنید.دانه ها از زیر ببافید به ژته ک رسیدید (ژته را رها کنید و دانه ی بعدی رو نبافته بگیرید.مجددا ژته ی دوم رو رها کنید و دانه ی بعدی رو نبافته بگیرید + 7زیر )پرانتز رو تا اخر رج تکرار کنید .
رج چهارم :دانه ها از زیر و دانه های بافته نشده ی رج قبل را نبافته ب میل بگیرید .
رج پنجم:دانه ها را از رو ببافید و دانه های بافته نشده ی رج قبل را نبافته بگیرید .
رج ششم: دانه ها از زیر ببافید و دانه های بافته نشده رج قبل رو نبافته بگیرید.
رج هفتم: با رنگ زمینه همه ی دانه ها رو از زیر ببافید .
رج هشتم:6 رو+ (یک ژته + یک رو + یک ژته + 8 رو )پرانتز رو تکرار کنید تا 4 دانه ی اخر + 4 رو .
رج نهم : رنگ کلاف رو عوض کنید و مانند رج سوم به ژته ها ک رسیدید ژته را رها کرده و دانه ی بعدی را نبافته بگیرید   
رجهای 10.11.12.13 را مانندرجهای 4.5.6.7ببافید بافت اجر چینرا به همین ترتیب ادامه دهید و هر رنگ که عوض میشود دانه های بافته نشده 2 دانه جلوتر میرود .این بافت را 9 سانت ادامه دهید(5 خط رنگی) بعد از خط رنگی اخر 1 خط رکن ببافید . در رج روی کلاه دانه هارا 8 قسمت تقسیم کنید و در هر رج روی کلاه 1 دانه از هر قسمت کم کنید .
رج اول (10 دانه زیر + دو تا یکی جابجا ) پرانتز را 7 بار تکرار کنید .
رج بعدی و همه ی رج های پشت دانه ها از رو
رج سوم (9 دانه زیر+ 2 تا یکی جابجا )
رج پنجم (8 دانه زیر+ 2 تا یکی جابجا )
رج هفتم (7 دانه زیر + 2 تا یکی جابجا )
به همین ترتیب بافت را ادامه داده تا 48 دانه باقی بماند و در رج زیر بقیه ی دانه ها را 2 تا یکی کنید (24 دانه ) رج پشت را ببافید و رج زیر همه ی دانه ها را 3 تا یکی کنید .8 دانه را از رو یکی کنید . درز کلاه را بدوزید .شال :160 دانه سر انداخته 2 خط رکن ببافید و مانند بافت اجر چین 9 سانت ببافید. 2 خط رکن بافته و دانه   هارا کور کنید .

بافت دونه اناری

 

نوع مطلب :آموزش انواع بافت دو میل ،آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،

نوشته شده توسط:سانی

رج اول :یکی زیر،یکی رو ... تا آخر رج.
 
رج دوم:دونه اول رو مثل همه بافتهای دیگه نبافته به میل راست بگیرید.وقتی به اولین دونه زیر رسیدید به این شکل عمل کنید:3 تا دونه رو در نظر بگیرید(1 زیر،1 رو، 1 زیر) و بعد نخ رو پشت کار ببرید و میل رو از بین دونه سوم و چهارم (1زیر،1رو) فرو کرده و نخ رو از پشت کار بگیرید و بیرون بکشید و نخ گرفته شده رو روی میل سمت چپ بندازید.حالا این دونه و دونه اولتون که زیر بود رو با هم از زیر دو تا یکی کنید. بعد دو تا دونه بعدی رو ببافید.(1 رو، 1 زیر)
دوباره یکی از رو بافته و به دونه زیر بعدی که رسیدید مراحل قبلی رو تکرار کنید.
 
رج سوم:در همه رجهای فرد دونه ها رو همونطور که می بینید ببافید.
 
رج چهارم: دونه اول رو نبافته به میل بگیرید و دونه ها رو همونطور که می بینید ببافید تا به دومین دونه زیر برسید.و دوباره همون کارهایی که تو رج دوم انجام داده بودید رو انجام بدید.(اینکه همون کارها رو از دومین دونه زیر انجام میدیم به این خاطره که طرحمون تو این رج بین دو تا طرح رج قبل قرار بگیره.
 
رج ششم: تکرار رج دوم
 
رج هشتم: تکرار رج چهارم
نوشته: TAMARA


آموزش کلاه آدم برفی

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش کلاه بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

کلاه آدم برفی
 ابتدا 82 دانه سر می اندازیم،چند رج  بافت رکن می بافیم، بعد دوتا رو شش تا زیر تا آخر رج می بافیم،که می شود پایه ی پیچی که تنه ی آدم برفی ها رو تشکیل میدهد،بسته به ضخامت کاموا و سلیقه ی شخصی بلندی تنه رو می بافیم، بعد تمام دانه های زیر را پیچ شش تایی میبافیم(تعداد دانه های جا به جا شده در هر طرف پیچ سه تاست)قسمت بالای پیچ سر آدم برفی ها رو تشکیل میدهد، آنرا کمی کوتاهتر از تنه می بافیم،از آن به بعد بافت دونه اناری می زنیم که تا حدود پنج شش سانت مونده به آخرکار که تمام رج را دو تا یکی می کنیم و از آن به بعد بافت ساده می زنینم و کور می کنیم،حالا قسمت بالای هر پیچ را جداگاه روی میل می اندازیم و هر کدام را به شکل یک مثلث می بافیم به این شکل که دورج ساده و در رجهای بعد، در رجی که از رو بافته میشود از هر طرف یکی کم می کنیم، و رجی که از زیر است ساده می بافیم تا وقتی سه تا باقی بماند که باهم یکی می کنیم،بعد برای نوک هر کلاه یک منگوله ی کوچک درست می کنیم و می دوزیم،دکمه ها و چشم و دهان را هم با نخ و سوزن میدوزیم،چند نخ کاموا را هم گره می زنیم برای پاپیون هر کدام
نوشته: فریده


مدل تور کلاه آبی

 

نوع مطلب :آموزش کلاه بافتنی ،آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،

نوشته شده توسط:سانی

مدل تور کلاه آبی
این طرح با12دانه بافته میشود
برای تمرین مدل 20 دانه سرانداخته از رج پشت بافت شروع کنید
رج اول=4دانه زیر+12 دانه رو+4 دانه زیر
رج دوم= 4 دانه رو+4 دانه زیر+2دانه یکی جابجا از زیر+2ژته+2دانه یکی از زیر+4دانه زیر+4دانه رو
رج سوم=4دانه زیر+3دانه رو+2دانه یکی جابجا از رو+2ژته بزنید و 2 ژته رج قبل را رها کنید+2دانه یکی از رو+3 دانه رو+4دانه زیر
رج چهارم=4دانه رو+2دانه زیر+2دانه یکی  جابجا از زیر+2ژته بزنید و2ژته قبلی را رها کنید+2دانه یکی از زیر+2دانه زیر+4دانه رو
رج پنجم=4دانه زیر+1رو+2دانه یکی جابجا از رو+2ژته بزنید و 2ژته رج قبل را رها کنید+2دانه یکی از رو+1دانه رو+4دانه زیر
رج ششم=4دانه رو+2دانه یکی جابجااز زیر+2ژته رج قبل را رها کنید و تمام نخهای رها شده این 4رج را باهم بگیرید و روی آن نخها 10 دانه اضافه کنید+2دانه یکی از زیر+4دانه رو
رج هفتم=4دانه زیر+12دانه رو+4دانه زیر
این هفت رج را مرتب تکرار کنید
پست از فریده


آموزش عروسک دختر کانگورویی

 

نوع مطلب :آموزشهای گروه هنر بافتنی در لاین ،آموزش بافت عروسک بافتنی ،

نوشته شده توسط:سانی

بسم الله الرحمن الرحیم

عروسک دختر کانگورویی

نوشته: TAMARA

ادامه مطلب

  • تعداد کل صفحات:6 
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6